Quý khách đang cần mua nhà đất, bất động sản thừa thiên huế với giá tốt nhất, chúng tôi Kland Gold sẽ tư vấn và đưa quý khách đi xem bất động sản tại Huế và các bất động sản thừa thiên huế khác như:
- Bất động sản Huế
- Bất động sản Phong Điền
- Bất động sản Quảng Điền
- Bất động sản Hương Thủy
- Bất động sản Hương Trà
- Bất động sản A Lưới
- Bất động sản Phú Lộc
- Bất động sản Nam Đông

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, QUỸ ĐẤT BÁN ĐẤU GIÁ:
1. Địa điểm: Số 237 Tăng Bạt Hổ.
2. Tổng số lô đất: 01 lô.
3. Diện tích quỹ đất: 152 m2.
4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
II. MỨC GIÁ TỐI THIỂU CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC BÁN ĐẤU GIÁ:
STT
Ký hiệu
lô đất
Diện tích (m2)
Vị trí lô đất, loại đường
Đơn giá tối thiểu (đ/m2)
Thành tiền
(đ/lô)
1
L02
152.0
Vị trí 2, số 237 đường Tăng Bạt Hổ
2.712.000,0
412.224.000,0
III. Thời gian nộp hồ sơ, thu tiền đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
- Mức thu tiền cọc là: 15% theo giá khởi điểm của mỗi lô.
IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu.
V. Hình thức và phương thức bán đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi theo Phương án đấu giá được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng và điều kiện theo quy định.
VI. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.
VII. Địa chỉ liên hệ:
Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0933911001 (Anh Tùng).

Khu A - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế (Đối diện Khách sạn Century)
I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:
1. Tên khu đất: Khu A - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế;
2. Địa chỉ khu đất: Số 44, 46, 48, 50, 52, 54; 1/42, 3/42, 5/42, 7/42, 9/42 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế;
3. Diện tích khu đất đấu giá: 940,76 m2.
4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, Công văn số 2286/UBND-XD ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về thông số quy hoạch các khu đất trên đường Lê Lợi, thành phố Huế; cụ thể như sau:
- Chức năng sử dụng đất: Đấu giá quyền thuê đất thu tiền thuê đất một (01) lần trong thời hạn 50 năm với chức năng sử dụng đất là Dịch vụ thương mại theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh;
- Mật độ xây dựng: ≤ 80%;
- Chiều cao công trình: ≤ 4 tầng (18m); đối với khoảng cách ≥ 20m so với chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi, chiều cao công trình ≤ 9 tầng (36m);
- Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi (khuyến khích lùi nhiều hơn so với quy định);
(Phương án xây dựng cần dành diện tích để bố trí lối đi cho các phương tiện và bãi đỗ xe, đảm bảo nhu cầu và tuân thủ quy định).
5. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một (01) lần để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;
6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất đã được tạo mặt bằng xây dựng;
7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;
8. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 150 tỷ đồng (bao gồm cả tiền thuê đất);
9. Thời gian đầu tư thực hiện Dự án: Không quá 15 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh.
10. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền thuê đất nộp tiền thuê đất một (01) lần trong thời hạn 50 năm không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM KHI NHÀ NƯỚC CHO THUÊ KHU ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền thuê khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền thuê khu đất thu tiền một (01) lần trong thời hạn 50 năm đối với Khu A - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế là:
35.750.000 đồng/m2 x 940,76 m2 = 33.632.170.000 đồng;
(Ba mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).
2. Hình thức nộp tiền vào NSNN: Nộp tiền thuê đất một (01) lần cho cả thời hạn thuê 50 năm; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Mức thu tiền đặt trước: 3.363.000.000 đồng; tương đương 10% tính trên mức giá khởi điểm đấu giá quyền thuê khu đất trong thời hạn 50 năm;
4. Bước giá: 1.000.000.000 đồng; tương đương 3% tính trên mức giá khởi điểm đấu giá quyền thuê khu đất trong thời hạn 50 năm và tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.
III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ THU TIỀN THUÊ ĐẤT:
Tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư Pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể một số nội dung như sau:
1. Đối tượng được tham gia đấu giá:
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được quy định tại Mục II của Phương án, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện đầu tư, thực hiện Dự án theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Một (01) hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một (01) tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.
2. Hình thức và phương thức đấu giá:
Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;
- Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Có cam kết thời gian đầu tư để thực hiện Dự án không quá 15 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án 150 tỷ đồng trở lên và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:
+ Hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án tức là từ 30 tỷ đồng trở lên (có báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng hai (02) năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh số vốn đã góp của các thành viên, cổ đông của công ty; đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,…);
+ Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc vay vốn để thực hiện Dự án;
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể:
+ Thông báo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các Dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Trích xuất nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các Dự án thuộc địa phương khác;
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm mời và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục IV của Phương án này.
4. Điều kiện tổ chức đấu giá khu đất:
- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) đơn đăng ký trở lên của các đối tượng sử dụng đất có nhu cầu;
- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có một (01) đơn đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét việc cho thuê đất đối với đối tượng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mức giá khởi điểm đã được công bố;
- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá ít nhất hai (02) lần nhưng không thành thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh.
5. Mức thu phí tham gia đấu giá:
Thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ 00 ngày 23/8/2017.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.
- Thời gian nhận tiên đặt trước: Các ngày 21/8/2017, 22/8/2017 và đến trước 10 giờ 00 ngày 23/8/2017
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:
- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 25/8/2017.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, ố 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.
VI. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.
VII. Địa chỉ liên hệ:
Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0933911001 (Anh Tùng).

Thông tin cơ bản

 • Địa chỉ:X.Quảng An, H.Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
 • Loại BĐS: Bán Đất
 • Giá:100 Triệu
 • Diện tích:100 m2
 • Pháp lý:Sổ đỏ/Sổ hồng
 • Hướng:
 • Phòng ốc:
 • Số tầng:
 • Đường trước nhà:
 • Mã BĐS:67339
 • Ngày đăng:18/05/2017
 • Ngày hết hạn:18/07/2017
Thông tin liên hệ

Tùng Peter

0933 911 001